He Korero whakamutunga. No Reira Rau Rangatira ma Kia ora hui hui mai ano tatou Ka kite ano ne! Ma te Atua koutou e manaaki     Homepage and Ngapuhi Connections Notices Current News Panui Job vacancies and News in Facebook connect now Feedback and Contact details Family About Us Entertainment Learn Ngapuhi Maori